Co trzeba wiedzieć o fakturach korygujących?

Faktura jest jednym z ważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym. Dokument ten potwierdza zaistnienie transakcji pomiędzy stronami. Obowiązek wystawiania faktur nakłada Ustawa o podatku od towarów i usług z 2004 roku. Zwana jest ona również dla uproszczenia Ustawą o VAT. Szczególnym rodzajem faktury jest faktura korygująca. W jakich okolicznościach można wystawić taki dokument? Co trzeba wiedzieć o zasadach wystawiania faktur korygujących? O tym piszemy w niniejszym poradniku.

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących zawarte są w artykule 106j ust.1 Ustawy o VAT. Kiedy należy wystawić taki dokument? Ustawa opisuje wszystkie przypadki. Obowiązek wystawienia faktury powstaje w momencie, w którym zmieniły się istotne elementy transakcji. Mowa tutaj o sytuacji, w której podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie. Innym przypadkiem jest zwrot towaru lub opakowania do podatnika. Powodem wystawienia faktury korygującej może też być zwrot nabywcy całości lub części zapłaty. Ostatnią przyczyną określoną w przepisach jest popełnienie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji pierwotnej faktury.

Co powinna zawierać faktura korygująca?

Jakie elementy powinna zawierać dokument? Może on zawierać oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta”, a także przyczynę wystawienia korekty. Są to nieobowiązkowe elementy faktury. Co musi znaleźć się na fakturze? Obowiązkowe elementy dokumentu to numer kolejny, data wystawienia oraz dane z faktury, której dotyczy korekta. Dane te opisują między innymi nazwę towaru lub usługi objętej korektą. Szczegóły również dostępne są w Ustawie o VAT.

Jakie są inne przypadki szczególne?

Co może zrobić nabywca w przypadku otrzymania faktury z błędami? Rozwiązaniem jest wystawienie noty korygującej. Nota korygująca to dokument, w którym można jednak poprawić tylko błędy formalne. Nota taka wymaga akceptacji faktury i może zostać wystawiona również w formie elektronicznej. W kilku przypadkach możliwe jest anulowanie faktury. Czynność taka może nastąpić w przypadku, kiedy transakcja opisana na fakturze nie doszła do skutku. Anulowanie możliwe jest również wtedy, gry faktura nie weszła do obiegu prawnego.