Śruby – konwersja pomiędzy normami ISO/DIN/PN

W jakim celu powstają normy? Czy można szybko dokonać konwersji pomiędzy nimi? Te i inne kwestie poruszyliśmy w poniższym artykule.

Różne cele dotyczące powstawania norm

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która odpowiada za normy ISO, powstała praktycznie 72 lata temu, ponieważ było to dokładnie 23 lutego 1947 roku, w Londynie. Obecnie siedzibą tej instytucji jest natomiast szwajcarska Genewa. Na ten moment Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zrzesza 162 państwa członkowskie. Od 1947 roku w tym gronie znajduje się również Polska, czyli od samego początku. Po co w ogóle powstają normy? Nie dzieje się to bez żadnego powodu. Po prostu chodzi o to, aby znacząco ułatwiona była międzynarodowa wymiana dóbr, usług itp. Zwłaszcza, że aktualnie firmy z Polski coraz częściej kooperują z firmami zagranicznymi. Wtedy należy używać symbolów, które są powszechnie uznawane jako najbardziej uniwersalne. Tym mianem określa się właśnie normy ISO. Dzięki temu dana firma z Polski będzie mogła bez problemu zamówić konkretne śruby, podkładki, nakrętki, pręty, nity itp. Po prostu odpowiednie oznaczenie gwarantuje, że jakość zamówionych elementów nie będzie budziła żadnych wątpliwości. Dzięki temu można też bez kłopotu sprzedawać elementy na rynek zachodni, wschodni itd.

W tym miejscu warto wspomnieć także o pozostałych oznaczeniach. Jeśli chodzi o normy DIN, to są one zarządzane przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny. Jego inna nazwa to Deutsches Institut für Normung. Stowarzyszenie posiada siedzibę w Berlinie, a na rynku działa już od 1917 roku. Inne zadania Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego to wykonywanie prac naukowo-badawczych, badania przemysłowe, a także skrupulatna kontrola jakości wyrobów. Z kolei PN to Polskie Normy. Zawiaduje nimi Polski Komitet Normalizacyjny, który działa na wielu płaszczyznach. Chodzi o zatwierdzanie, wycofywanie oraz ogólne rozpowszechnianie Polskich Norm. Państwowa jednostka organizacyjna na pewno jednak może narzekać na fakt, że PN są stosowane w głównej mierze tylko na terenie naszego kraju.

Zapoznaj się z aktualną ofertą Stalmut – dyble do betonu (https://stalmut.pl/oferta/kotwy-i-kolki-rozporowe/kotwy-pierscieniowe-dyble-do-betonu-fbn/)

Czy konwersja pomiędzy normami ISO/DIN/PN jest trudna do wykonania?

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ten aspekt wyjaśnimy na przykładzie. Otóż śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym mają między innymi oznaczenie DIN 7991. Najbardziej uniwersalne są jednak normy ISO. Co zrobić, aby je poznać? Na początek trzeba znaleźć tabelę konwersji. Następnie w odpowiednim polu trzeba wpisać normę zdefiniowaną przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny. Po zaledwie kilku, maksymalnie kilkunastu sekundach dowiecie się, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna określa śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym jako ISO 10642.