Zabezpieczenia majątkowe – co warto wiedzieć?

Zabezpieczenia majątkowe – co warto wiedzieć?

Zabezpieczenie majątkowe to termin, który wielu z nas nie będzie dotyczył. Problemy jednak zazwyczaj przychodzą niespodziewanie. Dlatego zawsze warto posiadać chociaż podstawową wiedzę na dany temat. Czym więc są zabezpieczenia majątkowe, dla kogo powstały i kiedy znajdują zastosowanie?

Zabezpieczenia majątkowe – kiedy się je stosuje?

Aby sąd mógł ustanowić zabezpieczenie majątkowe, musi uznać istnienie uzasadnionej obawy, że wykonanie orzeczenia sądowego nie będzie możliwe do wykonania bez zastosowania tego środka przymusu.

Ponadto może być ono zastosowane w dokładnie określonych przypadkach prawniczych. Mianowicie zasądzenie zabezpieczenia majątkowego jest możliwe tylko, gdy podejrzanemu grozi kara grzywny, świadczenie pieniężne, przepadek, środek kompensacyjny lub zwrot kosztów osobie pokrzywdzonej.

Co może podlegać zabezpieczeniu majątkowemu?

W jaki sposób egzekwuje się Zabezpieczenia majątkowe. Na przykład poprzez zajęcie własności osoby sądzonej. Może być to ruchomość lub wynagrodzenie za pracę. Zajęte mogą być też środki znajdujące się na rachunku bankowym, należącym do oskarżonego lub skazanego.

Inne sposoby zabezpieczenia to: obciążenie nieruchomości, ustanowienie zakazu obracania nieruchomościami i zbywania praw do lokali. Inne środki przymusu tego typu to obciążenie hipoteką morską oraz przejecie zarządu przedsiębiorstw, a także gospodarstw rolnych.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Chociaż zabezpieczenia majątkowe zazwyczaj egzekwuje się na własności osoby, która jest, ma być lub została już osądzona, to od tej zasady są wyjątki. Przykładowo, sąd może zająć mienie, które należy do oskarżonego na zasadzie współdzielności, gdy tylko część własności należy do tej osoby.

Poza tym kolejnym wyjątkiem od reguły jest zapewniona prawnie możliwość do zajęcia własności, która należała do osoby oskarżonej, w ciągu ostatnich pięciu lat. Wykorzystanie tego zapisu możliwe jest wyłącznie w dokładnie określonych w ustawie przypadkach, przy określonych rodzajach przestępstw.