Skoki tandemowe

Skoki tandemowe

Skoki tandemowe są skokami spadochronem pasażera razem z instruktorem. Inaczej nazywane są skokami w tandemie. Osoba, która wykonuje skok, wraz z instruktorem połączona jest specjalną uprzężą, która zapewnia bezpieczeństwo obu osobom.

Czym jest skok w tandemie?

Skoki tandemowe zazwyczaj nazywane są również skokami zapoznawczymi, do których niewymagane są żadne badania lekarskie ani kurs teoretyczny. Pasażer tandemu nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków spadochronowych.

Przed skokiem pasażer przechodzi jedynie 15-minutowe przeszkolenie, gdzie zostaje poinformowany o niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia podczas wykonywania skoku. Ponadto pasażer zostaje szczegółowo zapoznany z ostrzeżeniami oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności przez niektórych producentów spadochronów, umieszczonymi na czaszy lub w instrukcji spadochronu, oraz brakiem możliwości zagwarantowania prawidłowego działania spadochrony nawet przy właściwym jego przygotowaniu do skoku.

Z jakich wysokości wykonuje się skoki tandemowe?

Skoki w tandemie wykonywane są zazwyczaj z wysokości około 3000-4000 m, co daje możliwość wykonania około 45 sekund swobodnego spadania z prędkością bliską 200 km/h. Do skoków w tandemie wykorzystywane są specjalistyczne sprzęty spadochronowe, w których skład wchodzi spadochron główny i zapasowy.

Jeżeli chodzi o lądowania podczas skoków w tandemie, to nie są one miękkie i niepotrzebna jest do nich wysoka sprawność fizyczna. Skoki w tandemie bardzo często wykonywane są przez osoby niepełnosprawne oraz dzieci. Przeciwskazaniem do skoku może być jedynie ostra niewydolność układu krwionośnego i oddechowego lub niestabilność kręgosłupa i wrodzona łamliwość kości.

Jakie uprawnienia musi mieć instruktor?

Skoczek spadochronowy, który ubiega się o możliwość bycia instruktorem lotów w tandemie, musi spełniać, takie wymagania jak świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego oraz stopień jego wyszkolenia, musi wykonać co najmniej 1000 skoków na różnych typach spadochronów w łącznym czasie spadania co najmniej 8 godzin.

Ponadto skoczek musi ukończyć 21 rok życia oraz powinien posiadać ważne uprawnienie instruktora INS albo uprawnienia instruktora INS (SL).