Notariusz – zawód zaufania publicznego

Wiele czynności prawnych, niezbędnych w codziennym życiu wymaga specjalnej formy pisemnej, czyli aktu notarialnego. Sporządza je notariusz, czyli prawnik ze specjalnymi uprawnieniami. Kiedy musimy iść do notarialnej kancelarii? Ile kosztuje załatwienie sprawy u notariusza?

Kim jest notariusz?

Notariusz, zwany przez niektórych po staroświecku rejentem, to prawnik, którego Minister Sprawiedliwości powołał na to stanowisko. Zanim jednak notariusz zacznie wykonywać swoje zadania, musi ukończyć studia prawnicze, odbyć aplikację notarialną, zdać egzamin notarialny oraz odbyć staż, czyli asesurę. Dopiero wówczas kancelaria notarialna stoi przed nim otworem. Droga do notariatu jest długa i trudna, ale wymaga tego zakres i waga czynności, jakich dokonuje notariusz. Prawo zobowiązuje go też do zachowania tajemnicy służbowej.

Kiedy idziemy do notariusza?

Zgodnie z prawem część czynności musi być dokonana w formie aktu notarialnego. Określają to dokładnie przepisy prawne. Do takich czynności będą należeć m.in. umowy z zakresu obrotu nieruchomościami, intercyzy czy umowy dotyczące spółek handlowych.Ale do notariusza udamy się także wtedy, gdy potrzebujemy poświadczenia jakichś dokumentów. Dzięki obecności notariusza i jego podpisowi zyskują one moc dokumentu urzędowego. Notariusz poświadczy także zgodność kopii z oryginałem, spisze protokół, testament czy oświadczenie.Miejscem, w którym dokonamy tych czynności, jest kancelaria notarialna. Jednak w uzasadnionych przypadkach czynności notarialnych można dokonać w innych miejscach.

Czy usługi notariusza są drogie?

Notariusz za swoje usługi pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Płacimy za przygotowanie i wykonanie danej czynności notarialnej. Wysokość taksy zależy przede wszystkim od rodzaju czynności notarialnej. Ustawodawca przewidział maksymalne stawki, które notariusz może pobrać za określone czynności. Wynagrodzenie notariusza nie może ich przekraczać.Jeśli załatwiamy sprawę dotyczącą obrotu nieruchomościami, to wielkość wynagrodzenia jest uzależniona także od wartości nieruchomości. Przy ustalaniu opłaty notariusz bierze pod uwagę także skomplikowanie sprawy i czas, który musi poświęcić na przygotowanie dokumentów.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy notariusz-bydgoszcz.com.pl.